• Wpisów: 463
  • Średnio co: 5 dni
  • Ostatni wpis: 4 lata temu, 19:10
  • Licznik odwiedzin: 46 451 / 2366 dni
 
ewelina2012
 
Jest Ewa Farna jest impreza!! <3: Ewa Farna w „X Factor” zarobi 140 tysięcy   Fakt.pl
   Gwiazdy
   Plotki
   Ewa Farna bierze 10 tysięcy za odcinek X Factor. Zarobki Farnej w show

Została jurorem programu „X Factor”
Ewa Farna w „X Factor” zarobi 140 tysięcy
autor: BP | 16.11.2013 09:00 Słowa kluczowe: Czesław Mozil, Ewa Farna, Kuba Wojewódzki, Tatiana Okupnik, X Factor, pieniądze, zarobki gwiazd
ZOBACZ ZDJĘCIA
EWA FARNA
MP13062011_5398.JPG
189.JPG
128.JPG
AM110313_209.JPG
104.jpg
215.JPG
1000.JPG
MP26052012_1319.JPG
MP26052012_1319.JPG

Przed Ewą Farną (20 l.) ko­lej­ne wy­zwa­nie i oka­zja na szyb­kie za­si­le­nie konta. Idol­ka na­sto­lat­ków zo­sta­ła czwar­tym ju­ro­rem pro­gra­mu „X Fac­tor”. Jak do­wie­dział się Fakt, pio­sen­kar­ka za show zgar­nie ponoć aż 140 ty­się­cy zło­tych.

Pro­gram „X Fac­tor” szy­ku­je wi­dzom sporo emo­cji. Tym razem po raz pierw­szy w hi­sto­rii pol­skiej edy­cji show za sto­łem ju­ror­skim znaj­dzie się czwór­ka spe­cja­li­stów od mu­zy­ki. Obok Kuby Wo­je­wódz­kie­go (50 l.) , Cze­sła­wa Mo­zi­la (34 l.) i Ta­tia­ny Okup­nik (35 l.) po­ja­wi się Ewa Farna


   Fakt.pl
   Gwiazdy
   Plotki
   Ewa Farna bierze 10 tysięcy za odcinek X Factor. Zarobki Farnej w show

Została jurorem programu „X Factor”
Ewa Farna w „X Factor” zarobi 140 tysięcy
autor: BP | 16.11.2013 09:00 Słowa kluczowe: Czesław Mozil, Ewa Farna, Kuba Wojewódzki, Tatiana Okupnik, X Factor, pieniądze, zarobki gwiazd
ZOBACZ ZDJĘCIA
EWA FARNA
MP13062011_5398.JPG
189.JPG
128.JPG
AM110313_209.JPG
104.jpg
215.JPG
1000.JPG
MP26052012_1319.JPG
MP26052012_1319.JPG

Przed Ewą Farną (20 l.) ko­lej­ne wy­zwa­nie i oka­zja na szyb­kie za­si­le­nie konta. Idol­ka na­sto­lat­ków zo­sta­ła czwar­tym ju­ro­rem pro­gra­mu „X Fac­tor”. Jak do­wie­dział się Fakt, pio­sen­kar­ka za show zgar­nie ponoć aż 140 ty­się­cy zło­tych.

Pro­gram „X Fac­tor” szy­ku­je wi­dzom sporo emo­cji. Tym razem po raz pierw­szy w hi­sto­rii pol­skiej edy­cji show za sto­łem ju­ror­skim znaj­dzie się czwór­ka spe­cja­li­stów od mu­zy­ki. Obok Kuby Wo­je­wódz­kie­go (50 l.) , Cze­sła­wa Mo­zi­la (34 l.) i Ta­tia­ny Okup­nik (35 l.) po­ja­wi się Ewa Farna.

Gwiaz­da ma już do­świad­cze­nie w oce­nia­niu in­nych. Pio­sen­kar­ka była ju­ror­ką w cze­skiej edy­cji „Idola”. Poza tym świet­nie sobie radzi na sce­nie, a mło­dzież za nią sza­le­je. Można spo­dzie­wać się, że ze wzglę­du na jej obec­ność w pro­gra­mie po­ja­wi się wiele świe­żej krwi. A sama Farna do­brze na tym za­ro­bi! Jak do­wie­dział się Fakt, pio­sen­kar­ka za show zgar­nie ponoć aż 140 ty­się­cy zło­tych.

xf.jpg

Nie możesz dodać komentarza.